PDF 199kWORD 361k

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2019)0401_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 1. dubna 2019, 15:00–18:00

Úterý 2. dubna 2019, 9:00–13:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. dubna 2019, 15:00–16:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         29. listopadu 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. prosince 2018 PV – PE637.202v01-00

         25.–26. února 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

5. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018

ECON/8/15859

         Výměna názoru v návaznosti na prezentaci výroční zprávy viceprezidentem ECB Luisem De Guindosem

1. dubna 2019, 16:30–17:00

6. Poskytovatelé úvěrů, kupující na úvěr a vymáhání kolaterálu

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Spoluzpravodajové:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

IMCO, JURI

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. března 2019, 12:00

1. dubna 2019, 17:00–17:15

7. Společná schůze výborů BUDG a ECON: viz zvláštní návrh pořadu jednání

1. dubna 2019, 17:15–18:00

*** Hlasování ***

8. Nařízení, kterým se mění nařízení o integrovaných finančních trzích: (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) č. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 a (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

9. Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

10. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské Rady pro systémová rizika

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Spoluzpravodajové:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

JURI, AFCO

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

11. Obezřetnostní požadavky na investiční podniky

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

12. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

13. Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Zpravodaj:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

JURI, JURI (AL)

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

14. Expozice ve formě krytých dluhopisů

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Zpravodaj:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

JURI

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

15. Zvařejňování týkající se udržitelného investování a rizik udržitelnosti

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Zpravodaj:

 

Paul Tang (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

16. Změna nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a změna nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolovacího řízení ústředních protistran a o požadavky pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Zpravodajka:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

17. Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Zpravodaj:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

BUDG

 

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. října 2018, 17:00

Hlasování o částečné prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)

18. Poskytovatelé úvěrů, kupující na úvěr a vymáhání kolaterálu

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Spoluzpravodajové:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

IMCO, JURI

 

         přijetí návrhu zprávy

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. března 2019, 12:00

*** Konec hlasování ***

2. dubna 2019, 9:00–10:30

19. Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí

ECON/8/02183

2. dubna 2019, 10:30–12:00

20. Strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů

ECON/8/06111

         Výměna názorů o finančních službách, finanční stabilitě a unii kapitálových trhů

2. dubna 2019, 12:00–13:00

21. Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

ECON/8/01912

         Výměna názorů o Solventnosti II

22. Různé

23. Příští schůze

Pondělí 8. dubna 2019 od 15:00 do 18:30 (bude potvrzeno)

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění