PDF 188kWORD 359k

 

Økonomi- og Valutaudvalget

 

ECON(2019)0401_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 1. april 2019 kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 9.00-13.00

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 1. april 2019 kl. 15.00-16.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         29. november 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. december 2018 PV – PE637.202v01-00

         25.-26. februar 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Meddelelser fra formanden

4. Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

5. Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

ECON/8/15859

         Drøftelse efter fremlæggelsen af årsberetningen ved næstformanden for ECB, Luis De Guindos

Den 1. april 2019 kl. 16.30-17.00

6. Kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Medordførere:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

IMCO, JURI

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 15. marts 2019 kl. 12.00

Den 1. april 2019 kl. 17.00-17.15

7. Fælles BUDG-ECON-møde: se det særskilte udkast til dagsorden

Den 1. april 2019 kl. 17.15-18.00

*** Afstemning ***

8. Forordning om ændring af forordninger om europæiske tilsynsmyndigheder og forordninger om finansielle markeder: (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) nr. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 og (EU) 2017/1129)
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Medordførere:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (bekræftes senere)

9. Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Medordførere:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (bekræftes senere)

10. Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Medordførere:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

JURI, AFCO

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (bekræftes senere)

11. Forsigtighedskrav til investeringsselskaber

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Ordfører:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

12. Tilsyn med investeringsselskaber

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Ordfører:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

13. Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Ordfører:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

14. Eksponeringer i form af dækkede obligationer

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Ordfører:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

JURI

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

15. Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Ordfører:

 

Paul Tang (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (bekræftes senere)

16. Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Ordfører:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

17. Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Ordfører:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

BUDG

 

         Frist for ændringsforslag: den 17. oktober 2018 kl. 17.00

Afstemning om den delvise foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (skal bekræftes)

18. Kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Medordførere:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

Udtalelser:

 

IMCO, JURI

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

         Frist for ændringsforslag: den 15. marts 2019 kl. 12.00

*** Afstemning afsluttet ***

Den 2. april 2019 kl. 9.00-10.30

19. Offentlig høring med Elke König, formand for Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

ECON/8/02183

Den 2. april 2019 kl. 10.30-12.00

20. Struktureret dialog med Valdis Dombrovskis, næstformand med ansvar for euroen og social dialog og desuden med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kaptalmarkedsunionen

ECON/8/06111

         Drøftelse om finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen

Den 2. april 2019 kl. 12.00-13.00

21. Behandling af delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger

ECON/8/01912

         Drøftelse om Solvens II

22. Diverse sager

23. Næste møder

Mandag den 8. april 2019 kl. 15.00-18.30 (bekræftes senere)

Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse