PDF 184kWORD 359k

 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

 

ECON(2019)0401_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 1. huhtikuuta 2019 klo 15.00–18.00

Tiistai 2. huhtikuuta 2019 klo 9.00–13.00

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. huhtikuuta 2019 klo 15.00–16.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         29. marraskuuta 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. joulukuuta 2018 PV – PE637.202v01-00

         25.–26. helmikuuta 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

5. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018

ECON/8/15859

         EKP:n varapääjohtajan Luis De Guindosin alustus vuosikertomuksesta ja keskustelu

1. huhtikuuta 2019 klo 16.30–17.00

6. Luotonhallinnoijat, luotonostajat ja vakuuksien realisoiminen

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Yhteisesittelijät:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

IMCO, JURI

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 15. maaliskuuta 2019 klo 12.00

1. huhtikuuta 2019 klo 17.00–17.15

7. BUDG- ja ECON-valiokuntien yhteiskokous: ks. erillinen esityslistaluonnos

1. huhtikuuta 2019 klo 17.15–18.00

*** Äänestys ***

8. Yhdentyneistä finanssimarkkinoista annettujen asetusten muuttamisesta annetut asetukset: (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010, (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013, (EU) N:o 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 ja (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Yhteisesittelijät:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

9. Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Yhteisesittelijät:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

10. Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Yhteisesittelijät:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

JURI, AFCO

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

11. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Esittelijä:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

12. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Esittelijä:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

13. Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Esittelijä:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

14. Katetut joukkolainat

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Esittelijä:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

JURI

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

15. Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Esittelijä:

 

Paul Tang (S&D)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

16. Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttaminen sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttaminen keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Esittelijä:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

17. Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Esittelijä:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

BUDG

 

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. lokakuuta 2018 klo 17.00

Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta osittaisesta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)

18. Luotonhallinnoijat, luotonostajat ja vakuuksien realisoiminen

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Yhteisesittelijät:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

Lausunto:

 

IMCO, JURI

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 15. maaliskuuta 2019 klo 12.00

*** Äänestys päättyy ***

2. huhtikuuta 2019 klo 9.00–10.30

19. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Königin julkinen kuuleminen

ECON/8/02183

2. huhtikuuta 2019 klo 10.30–12.00

20. Jäsennelty vuoropuhelu eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta sekä rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin kanssa

ECON/8/06111

         Keskustelu rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista

2. huhtikuuta 2019 klo 12.00–13.00

21. Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu

ECON/8/01912

         Keskustelu Solvenssi II -direktiivistä

22. Muut asiat

23. Seuraavat kokoukset

Maanantai 8. huhtikuuta 2019 klo 15.00-18.30 (vahvistetaan myöhemmin)

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus