PDF 192kWORD 1163k

 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

 

ECON(2019)0401_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 1. travnja 2019., 15:00 – 18:00

utorak 2. travnja 2019., 9:00 – 13:00

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. travnja 2019., 15:00 – 16:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         29. studenoga 2018. PV – PE637.203v01-00

         13. prosinca 2018. PV – PE637.202v01-00

         25. – 26. veljače 2019. PV – PE636.314v01-00

3. Priopćenja predsjedatelja

4. Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

5. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2018.

ECON/8/15859

         Razmjena gledišta nakon predstavljanja godišnjeg izvješća potpredsjednika ESB-a Luisa De Guindosa

1. travnja 2019., 16:30 – 17:00

6. Serviseri kredita, kupci kredita i povrat kolaterala

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Suizvjestitelji:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

IMCO, JURI

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 15. ožujka 2019., 12:00

1. travnja 2019., 17:00 – 17:15

7. Zajednički sastanak odbora BUDG i ECON: vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

1. travnja 2019., 17:15 – 18:00

*** Glasovanje ***

8. Uredba o izmjeni uredbi o osnivanju europskih nadzornih tijela i uredbi o financijskim tržištima: (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013, (EU) br. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 i (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Suizvjestitelji:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

9. Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Suizvjestitelji:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

10. Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Suizvjestitelji:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

JURI, AFCO

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

11. Bonitetni zahtjevi za investicijska društva

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

12. Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

13. Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Izvjestitelj:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

14. Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Izvjestitelj:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

JURI

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

15. Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Izvjestitelj:

 

Paul Tang (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

16. Izmjena Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

17. Uspostava programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Izvjestitelj:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

BUDG

 

         Rok za podnošenje amandmana: 17. listopada 2018., 17:00

Glasovanje o djelomičnom privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

18. Serviseri kredita, kupci kredita i povrat kolaterala

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Suizvjestitelji:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

Mišljenja:

 

IMCO, JURI

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

         Rok za podnošenje amandmana: 15. ožujka 2019., 12:00

*** Kraj glasovanja ***

2. travnja 2019., 9:00 – 10:30

19. Javno saslušanje s Elke König, predsjednicom Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB)

ECON/8/02183

2. travnja 2019., 10:30 – 12:00

20. Strukturirani dijalog s potpredsjednikom zaduženim za euro i socijalni dijalog Valdisom Dombrovskisom koji je također zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala

ECON/8/06111

         Razmjena gledišta o financijskim uslugama, financijskoj stabilnosti i uniji tržišta kapitala

2. travnja 2019., 12:00 – 13:00

21. Nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama

ECON/8/01912

         Razmjena gledišta o Solventnosti II

22. Razno

23. Sljedeće sjednice

Ponedjeljak 8. travnja 2019., 15:00 – 18:30 (još nije potvrđeno)

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena