PDF 191kWORD 361k

 

Gazdasági és Monetáris Bizottság

 

ECON(2019)0401_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. április 1., hétfő, 15.00–18.00

2019. április 2., kedd, 9.00–13.00

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. április 1., 15.00–16.30

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2018. november 29. PV – PE637.203v01-00

         2018. december 13. PV – PE637.202v01-00

         2019. február 25–26. PV – PE636.314v01-00

3. Az elnök közleményei

4. Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

5. Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés

ECON/8/15859

         Eszmecsere az EKB éves jelentésének Luis De Guindos, az EKB alelnöke általi ismertetése után

2019. április 1., 16.30–17.00

6. Hitelgondozók, hitelfelvásárlók és a biztosítékok érvényesítése

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Társelőadók:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

IMCO, JURI

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. március 15., 12.00

2019. április 1., 17.00–17.15

7. Közös BUDG–ECON ülés: lásd a külön napirendtervezetet.

2019. április 1., 17.15–18.00

*** Szavazás ***

8. Az európai felügyeleti hatóságok létrehozásáról szóló és a pénzügyi piacokról szóló 1093/2010/(EU, 1094/2010/EU, 1095/2010/EU, 345/2013/EU, 346/2013/EU, 600/2014/EU, 2015/760/EU, (EU) 2016/1011 és (EU) 2017/1129 rendeleteket módosító rendelet
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Társelőadók:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

9. A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Társelőadók:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

10. A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Társelőadók:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

JURI, AFCO

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

11. A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

12. A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

13. Fedezett kötvények és közfelügyeletük

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Előadó:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

14. Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Előadó:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

JURI

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

15. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Előadó:

 

Paul Tang (S&D)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

16. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet módosítása, valamint a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó engedélyezési eljárások és az abban részt vevő hatóságok, illetve a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésének feltételei tekintetében történő módosítása
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Előadó:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

17. Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Előadó:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

BUDG

 

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. október 17., 17.00

Szavazás intézményközi tárgyalásokon elért ideiglenes részleges megállapodásról (megerősítendő)

18. Hitelgondozók, hitelfelvásárlók és a biztosítékok érvényesítése

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Társelőadók:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Illetékes:

 

ECON

 

 

Vélemény:

 

IMCO, JURI

 

         Jelentéstervezet elfogadása

         Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. március 15., 12.00

*** Szavazás vége ***

2019. április 2., 9.00–10.30

19. Nyilvános meghallgatás Elke Königgel, az Egységes Szanálási Testület elnökével

ECON/8/02183

2019. április 2., 10.30–12.00

20. Strukturált párbeszéd Valdis Dombrovskisszal, az euróért és a szociális párbeszédért, valamint a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnökkel

ECON/8/06111

         Eszmecsere a pénzügyi szolgáltatásokról, a pénzügyi stabilitásról és a tőkepiaci unióról

2019. április 2., 12.00–13.00

21. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése

ECON/8/01912

         Eszmecsere a Szolvencia II. irányelvről

22. Egyéb kérdések

23. Következő ülés(ek)

2019. április 8., hétfő, 15.00–18.30 (megerősítendő)

Utolsó frissítés: 2019. március 27.Jogi nyilatkozat