PDF 200kWORD 360k

 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

 

ECON(2019)0401_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 1 ta' April 2019, 15.00 – 18.00

It-Tlieta 2 ta' April 2019, 9.00 – 13.00

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

L-1 ta' April 2019, 15.00 – 16.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         id-29 ta' Novembru 2018 PV – PE637.203v01-00

         it-13 ta' Diċembru 2018 PV – PE637.202v01-00

         il-25 u s-26 ta' Frar 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Avviżi tal-president

4. Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

5. Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

ECON/8/15859

         Skambju ta' fehmiet wara l-preżentazzjoni tar-Rapport Annwali mill-Viċi President tal-BĊE, Luis de Guindos

L-1 ta' April 2019, 16.30 – 17.00

6. Is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Korapporteurs:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO, JURI

 

         Eżami tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-15 ta' Marzu 2019, 12.00

L-1 ta' April 2019, 17.00 – 17.15

7. Laqgħa konġunta BUDG-ECON: ara l-abbozz ta' aġenda separat

L-1 ta' April 2019, 17.15 – 18.00

*** Ħin għall-votazzjoni ***

8. Regolament li jemenda r-Regolamenti li jistabbilixxu l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u r-Regolamenti dwar is-swieq finanzjarji: (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010, (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 345/2013, (UE) Nru 346/2013, (UE) Nru 600/2014, (UE) 2015/760, (UE) 2016/1011 u (UE) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Korapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali (konferma pendenti)

9. Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u l-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Korapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali (konferma pendenti)

10. Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Korapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI, AFCO

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali (konferma pendenti)

11. Ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

12. Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

13. Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Rapporteur:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

14. Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Rapporteur:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

15. Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Rapporteur:

 

Paul Tang (S&D)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali (konferma pendenti)

16. Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta’ CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Rapporteur:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

17. L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Rapporteur:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG

 

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Ottubru 2018, 17.00

Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju parzjali li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali (konferma pendenti)

18. Is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Korapporteurs:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO, JURI

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-15 ta' Marzu 2019, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

It-2 ta' April 2019, 9.00 – 10.30

19. Smigħ Pubbliku ma' Elke König, President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BUR)

ECON/8/02183

It-2 ta' April 2019, 10.30 – 12.00

20. Djalogu Strutturat ma' Valdis Dombrovskis, Viċi President għall-Euro u d-Djalogu Soċjali, u responsabbli wkoll għall-Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali

ECON/8/06111

         Skambju ta' fehmiet dwar is-Servizzi Finanzjarji, l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali

It-2 ta' April 2019, 12.00 – 13.00

21. Skrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni

ECON/8/01912

         Skambju ta' opinjonijiet dwar Solvenza II

22. Kwistjonijiet varji

23. Laqgħat li jmiss

It-Tnejn 8 ta' April 2019, 15.00 - 18.30 (konferma pendenti)

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Marzu 2019Avviż legali