PDF 187kWORD 359k

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2019)0401_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 1 april 2019, 15.00 - 18.00 uur

Dinsdag 2 april 2019, 9.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1 april 2019, 15.00 - 16.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         29 november 2018 PV – PE637.203v01-00

         13 december 2018 PV – PE637.202v01-00

         25-26 februari 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

5. Europese Centrale Bank - Jaarverslag 2018

ECON/8/15859

         Gedachtewisseling volgend op de presentatie van het Jaarverslag door Luis de Guindos, vicepresident van de ECB

1 april 2019, 16.30 - 17.00 uur

6. Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Corapporteurs:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

IMCO, JURI

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 15 maart 2019, 12.00 uur

1 april 2019, 17.00 - 17.15 uur

7. Gezamenlijke vergadering BUDG-ECON: zie afzonderlijke ontwerpagenda

1 april 2019, 17.15 - 18.00 uur

*** Stemming ***

8. Verordening tot wijziging van de verordeningen inzake de oprichting van Europese toezichthoudende autoriteiten en de verordeningen inzake geïntegreerde financiële markten (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) nr. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 en (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

9. Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

10. Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

JURI, AFCO

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

11. Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

12. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

13. Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Rapporteur:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

14. Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Rapporteur:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

JURI

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

15. Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Rapporteur:

 

Paul Tang (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

16. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), en wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de autorisatie van ctp's en de vereisten voor de erkenning van ctp's uit derde landen
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Rapporteur:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

17. Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Rapporteur:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

BUDG

 

         Termijn voor de indiening van amendementen: 17 oktober 2018, 17.00 uur

Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte gedeeltelijk voorlopige akkoord (nog te bevestigen)

18. Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Corapporteurs:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

IMCO, JURI

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 15 maart 2019, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

2 april 2019, 9.00 - 10.30 uur

19. Openbare hoorzitting met Elke König, voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

ECON/8/02183

2 april 2019, 10.30 - 12.00 uur

20. Gestructureerde dialoog met Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter belast met de Euro en de Sociale Dialoog, alsook met Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

ECON/8/06111

         Gedachtewisseling over Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie

2 april 2019, 12.00 - 13.00 uur

21. Toezicht op gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen:

ECON/8/01912

         Gedachtewisseling over Solvabiliteit II

22. Rondvraag

23. Volgende vergaderingen

Maandag 8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (nog te bevestigen)

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling