PDF 197kWORD 1184k

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

ECON(2019)0401_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 1 aprilie 2019, 15.00 - 18.00

Marți, 2 aprilie 2019, 9.00 - 13.00

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1 aprilie 2019, 15.00 - 16.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         29 noiembrie 2018 PV – PE637.203v01-00

         13 decembrie 2018 PV – PE637.202v01-00

         25-26 februarie 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

5. Banca Centrală Europeană – Raport anual 2018

ECON/8/15859

         Schimb de vederi în urma prezentării Raportului anual de către vicepreședintele BCE, Luis De Guindos

1 aprilie 2019, 16.30 - 17.00

6. Administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Coraportori:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

IMCO, JURI

 

         Examinarea amendamentelor

         Termen de depunere a amendamentelor: 15 martie 2019, 12.00

1 aprilie 2019, 17.00 - 17.15

7. Reuniune comună a comisiilor BUDG-ECON: a se vedea proiectul de ordine de zi separat

1 aprilie 2019, 17.15 - 18.00

*** Votare ***

8. Regulament de modificare a unor regulamente privind înființarea autorităților europene de supraveghere și a unor regulamente privind piețele financiare: (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010, (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013, (UE) nr. 600/2014, (UE) 2015/760, (UE) 2016/1011 și (UE) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Coraportori:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

9. Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Coraportori:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

10. Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Coraportori:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

JURI, AFCO

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

11. Cerințele prudențiale pentru societățile de investiții

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

12. Supravegherea prudențială a societăților de investiții

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

13. Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Raportor:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

14. Expunerile încadrate în categoria obligațiunilor garantate

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Raportor:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

JURI

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

15. Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Raportor:

 

Paul Tang (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

16. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și modificarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Raportoare:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

17. Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Raportor:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

BUDG

 

         Termen de depunere a amendamentelor: 17 octombrie 2018, 17.00

• Vot asupra acordului provizoriu parțial rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

18. Administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Coraportori:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

IMCO, JURI

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

         Termen de depunere a amendamentelor: 15 martie 2019, 12.00

*** Sfârșitul votării ***

2 aprilie 2019, 9.00 - 10.30

19. Audiere publică cu Elke König, președintele Comitetului unic de rezoluție (SRB)

ECON/8/02183

2 aprilie 2019, 10.30 - 12.00

20. Dialog structurat cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, însărcinat, de asemenea, cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital

ECON/8/06111

         Schimb de vederi privind serviciile financiare, stabilitatea financiară și uniunea piețelor de capital

2 aprilie 2019, 12.00 - 13.00

21. Controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare:

ECON/8/01912

         Schimb de vederi cu privire la Solvabilitate II

22. Chestiuni diverse

23. Reuniuni următoare

Luni, 8 aprilie 2019, 15.00 - 18.30 (de confirmat)

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică