PDF 191kWORD 1129k

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

 

ECON(2019)0401_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 1. aprila 2019, od 15.00 do 18.00

v torek, 2. aprila 2019, od 9.00 do 13.00

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. april 2019 od 15.00 do 16.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         29. november 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. december 2018 PV – PE637.202v01-00

         25. in 26. februar 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Sporočila predsednika

4. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

5. Evropska centralna banka - letno poročilo za leto 2018

ECON/8/15859

         Izmenjava mnenj po predstavitvi letnega poročila, ki jo opravi podpredsednik Evropske centralne banke Luis De Guindos

1. april 2019 od 16.30 do 17.00

6. Podjetja za upravljanje terjatev, kupci terjatev in unovčenje zavarovanja

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Soporočevalca:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

IMCO, JURI

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. marec 2019 ob 12.00

1. april 2019 od 17.00 do 17.15

7. Skupna seja odborov BUDG in ECON: glej ločeni osnutek dnevnega reda

1. april 2019 od 17.15 do 18.00

*** Glasovanje ***

8. Uredba o spremembi uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov in uredb o finančnih trgih: (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013, (EU) št. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 in (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Soporočevalca:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (še ni potrjeno)

9. Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Soporočevalca:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (še ni potrjeno)

10. Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Soporočevalca:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

JURI, AFCO

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (še ni potrjeno)

11. Bonitetne zahteve za investicijska podjetja

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Poročevalec:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

12. Bonitetni nadzor investicijskih podjetij

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Poročevalec:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

13. Krite obveznice in javni nadzor nad njimi

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Poročevalec:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

14. Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Poročevalec:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

JURI

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

15. Razkritja v zvezi z trajnostnimi naložbami in tveganji glede vzdržnosti

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Poročevalec:

 

Paul Tang (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (še ni potrjeno)

16. Sprememba Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, vključenimi v izdajanje dovoljenj za centralne nasprotne stranke, in zahtevami za priznanje centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Poročevalka:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

17. Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Poročevalec:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

BUDG

 

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. oktober 2018 ob 17.00

Glasovanje o delnem začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (bo potrjeno naknadno)

18. Podjetja za upravljanje terjatev, kupci terjatev in unovčenje zavarovanja

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Soporočevalca:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

IMCO, JURI

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. marec 2019 ob 12.00

*** Konec glasovanja ***

2. april 2019 od 9.00 do 10.30

19. Javna predstavitev z Elke König, predsednico Enotnega odbora za reševanje

ECON/8/02183

2. april 2019 od 10.30 do 12.00

20. Izmenjava mnenj s podpredsednikom Komisije Valdisom Dombrovskisem, pristojnim za evro in socialni dialog, pa tudi za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov

ECON/8/06111

         Izmenjava mnenj o finančnih storitvah, finančni stabilnosti in uniji kapitalskih trgov

2. april 2019 od 12.00 do 13.00

21. Pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov

ECON/8/01912

         Izmenjava mnenj o direktivi Solventnost II

22. Razno

23. Naslednja seja

Ponedeljek, 8. april 2019, od 15.00 do 18.30 (bo potrjeno naknadno)

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo