PDF 187kWORD 360k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2019)0401_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 1 april 2019 kl. 15.00–18.00

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 9.00–13.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1 april 2019 kl. 15.00–16.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         29 november 2018 PV – PE637.203v01-00

         13 december 2018 PV – PE637.202v01-00

         25–26 februari 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

5. Europeiska centralbanken - årsrapport 2018

ECON/8/15859

         Diskussion efter redogörelsen för årsrapporten av ECB:s vice ordförande, Luis De Guindos

1 april 2019 kl. 16.30–17.00

6. Kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Medföredragande:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

IMCO, JURI

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 mars 2019 kl. 12.00

1 april 2019 kl. 17.00–17.15

7. Gemensamt BUDG-ECON-sammanträde: se separat förslag till föredragningslista

1 april 2019 kl. 17.15–18.00

*** Omröstning ***

8. Förordning om ändring av förordningarna om Europeiska tillsynsmyndigheterna och förordningarna om finansmarknader: (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 2015/760, (EU) nr 2016/1011 och (EU) nr 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Medföredragande:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (preliminärt)

9. Marknader för finansiella instrument och upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Medföredragande:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (preliminärt)

10. Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Medföredragande:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

JURI, AFCO

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (preliminärt)

11. Tillsynskrav för värdepappersföretag

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

12. Tillsyn av värdepappersföretag

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Föredragande:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

13. Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn av säkerställda obligationer

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Föredragande:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

14. Exponeringar i form av säkerställda obligationer

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Föredragande:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

JURI

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

15. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Föredragande:

 

Paul Tang (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar (preliminärt)

16. Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och ändring av förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Föredragande:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

17. Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Föredragande:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

BUDG

 

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 oktober 2018 kl. 17.00

Omröstning om den delvis preliminära överenskommelsen från interinstitutionella förhandlingar (bekräftas senare)

18. Kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Medföredragande:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Ansv. utsk.:

 

ECON

 

 

Rådg. utsk.:

 

IMCO, JURI

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 mars 2019 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas ***

2 april 2019 kl. 9.00–10.30

19. Offentlig utfrågning med Elke König, ordförande för den gemensamma resolutionsnämndens ledning

ECON/8/02183

2 april 2019 kl. 10.30–12.00

20. Strukturerad dialog med Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

ECON/8/06111

         Diskussion om finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen

2 april 2019 kl. 12.00–13.00

21. Granskning av delegerade akter och genomförandeåtgärder

ECON/8/01912

         Diskussion om Solvens II

22. Övriga frågor

23. Kommande sammanträden

Måndagen den 8 april 2019 kl. 15.00–18.30 (preliminärt)

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande