PDF 157kWORD 258k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 14.30–15.00 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

Откриване на заседанието от временното председателство

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Следващи заседания

Понеделник, 22 юли 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. и вторник, 23 юли 2019 г., 09.00 – 12.30 и 14.30 – 18.30 (очаква се потвърждение)

Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация