PDF 151kWORD 264k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)0722_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 22. jūlijā, plkst. 15.00–17.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019. gada 22. jūlijā plkst. 15.00–16.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Atklāta uzklausīšana, piedaloties Vienotā noregulējuma valdes (VNV) priekšsēdētājai Elke König

ECON/9/00492

2019. gada 22. jūlijā plkst. 16.30–17.00

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

ECON/9/00545

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

Atzinumi:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Atzinuma projekta izskatīšana (vēl jāapstiprina)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

Trešdien, 2019. gada 4. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 un ceturtdien, 5. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums