PDF 161kWORD 1000k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

 

ECON(2019)0923_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 23. september 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 24. september 2019 kell 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

23. september 2019 kell 15.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Rahandusalane dialoog Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghiga

ECON/9/00482

23. september 2019 kell 17.00–18.00

4. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Mario Draghi avalik kuulamine

ECON/9/00485

23. september 2019 kell 18.00–18.30

*** Hääletus ***

5. Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad

ECON/9/01324

***I 2018/0048(COD) COM(2018)0113 – C8-0103/2018

 

Raportöör:

 

Eugen Jurzyca (ECR)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

6. Finantsinstrumentide turud

ECON/9/01323

***I 2018/0047(COD) COM(2018)0099 – C8-0102/2018

 

Raportöör:

 

Caroline Nagtegaal (Renew)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

*** Hääletuse lõpp ***

24. september 2019 kell 14.30–16.30

7. Euroala majanduspoliitika 2019

ECON/9/01058

 2019/2110(INI) 

 

Raportöör:

 

Esther de Lange (PPE)

PR – PE639.994v01-00
AM – PE641.128v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuste vahetus liikmesriikide parlamendide esindajatega

24. september 2019 kell 16.30–17.30

8. Arvamuste vahetus Euroopa Eelarvenõukogu eesistuja Niels Thygeseniga

ECON/9/00494

         Arvamuste vahetus Euroopa Eelarvenõukogu hinnangu teemal, mis käsitleb 2020. aasta eelarvepoliitika üldsuuniseid

9. Järgmised koosolekud

Kinnitamisel:
kolmapäev, 2. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 ning
neljapäev, 3. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusalane teave