PDF 167kWORD 277k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)0923_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 23. septembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 24. septembrī, plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 23. septembrī plkst. 15.00–17.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Dialogs par monetārās politikas jautājumiem ar Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju Mario Draghi

ECON/9/00482

2019. gada 23. septembrī plkst. 17.00–18.00

4. Uzklausīšana, piedaloties Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājam Mario Draghi

ECON/9/00485

2019. gada 23. septembrī plkst. 18.00–18.30

*** Balsošanas laiks ***

5. Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem

ECON/9/01324

***I 2018/0048(COD) COM(2018)0113 – C8-0103/2018

 

Referents:

 

Eugen Jurzyca (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

6. Finanšu instrumentu tirgi

ECON/9/01323

***I 2018/0047(COD) COM(2018)0099 – C8-0102/2018

 

Referente:

 

Caroline Nagtegaal (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Balsošanas beigas ***

2019. gada 24. septembrī plkst. 14.30–16.30

7. Eurozonas 2019. gada ekonomikas politikas nostādnes

ECON/9/01058

 2019/2110(INI) 

 

Referente:

 

Esther de Lange (PPE)

PR – PE639.994v01-00
AM – PE641.128v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana un viedokļu apmaiņa ar valstu parlamentu pārstāvjiem

2019. gada 24. septembrī plkst. 16.30–17.30

8. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētāju Niels Thygesen

ECON/9/00494

         Viedokļu apmaiņa par Eiropas Fiskālās padomes veikto novērtējumu par eurozonas fiskālās politikas vispārējo pieeju 2020. gadam

9. Nākamās sanāksmes

Vēl jāapstiprina:
trešdien, 2019. gada 2. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 un
ceturtdien, 2019. gada 3. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums