PDF 186kWORD 277k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2019)0923_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 24 września 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Dialog walutowy z Mariem Draghim, prezesem Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/00482

23 września 2019 r., w godz. 17.00 – 18.00

4. Wysłuchanie publiczne z udziałem Maria Draghiego, przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

ECON/9/00485

23 września 2019 r., w godz. 18.00 – 18.30

*** Głosowanie ***

5. Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw

ECON/9/01324

***I 2018/0048(COD) COM(2018)0113 – C8-0103/2018

 

Sprawozdawca:

 

Eugen Jurzyca (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

6. Rynki instrumentów finansowych

ECON/9/01323

***I 2018/0047(COD) COM(2018)0099 – C8-0102/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Caroline Nagtegaal (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania ***

24 września 2019 r., w godz. 14.30 – 16.30

7. Polityka gospodarcza w strefie euro w 2019 r.

ECON/9/01058

 2019/2110(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Esther de Lange (PPE)

PR – PE639.994v01-00
AM – PE641.128v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek i wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych

24 września 2019 r., w godz. 16.30 – 17.30

8. Wymiana poglądów z przewodniczącym Europejskiej Rady Budżetowej Nielsem Thygesenem

ECON/9/00494

         Wymiana poglądów na temat dokonanej przez Europejską Radę Budżetową oceny ogólnego kierunku polityki fiskalnej w strefie euro w 2020 r.

9. Następne posiedzenia

Do potwierdzenia:
Środa, 2 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 oraz
Czwartek, 3 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019Informacja prawna