PDF 173kWORD 284k

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2019)1104_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 4. listopadu 2019, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

4. listopadu 2019, 15:00–17:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         22. července 2019 PV – PE639.942v01-00

         4.–5. září 2019 PV – PE641.383v01-00

         16. září 2019 PV – PE642.891v01-00

         23.–24. září 2019 PV – PE641.399v01-00

         2. října 2019 PV – PE641.395v01-00

         7. října 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Slyšení s Gabrielem Bernardinem, předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a předsedou Společného výboru evropských orgánů dohledu (ESA) a z titulu této funkce druhým místopředsedou Evropské rady pro systémová rizika (ESRB)

ECON/9/00488

5. Slyšení s Josem Manuelem Campou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví

ECON/9/00487

6. Slyšení se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

ECON/9/00486

4. listopadu 2019, 17:00–17:30

7. Požadavky na poskytovatele platebních služeb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

8. Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

4. listopadu 2019, 17:30–17:45

9. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Zpravodaj:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

4. listopadu 2019, 17:45–18:15

10. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

11. Různé

12. Příští schůze

Pondělí 18. listopadu 2019 od 15:00 do 18:30

Poslední aktualizace: 28. října 2019Právní upozornění