PDF 162kWORD 284k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

 

ECON(2019)1104_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 4. november 2019 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

4. november 2019 kell 15.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         22. juuli 2019 PV – PE639.942v01-00

         4.–5. september 2019 PV – PE641.383v01-00

         16. september 2019 PV – PE642.891v01-00

         23.–24. september 2019 PV – PE641.399v01-00

         2. oktoober 2019 PV – PE641.395v01-00

         7. oktoober 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Kuulamine Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eesistuja, Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee esimehe ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teise aseesimehe Gabriel Bernardino osavõtul

ECON/9/00488

5. Kuulamine Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja Jose Manuel Campa osavõtul

ECON/9/00487

6. Kuulamine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja Steven Maijoori osavõtul

ECON/9/00486

4. november 2019 kell 17.00–17.30

7. Nõuded makseteenuse pakkujatele

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

8. Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

4. november 2019 kell 17.30–17.45

9. Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Raportöör:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

4. november 2019 kell 17.45–18.15

10. Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Raportöör:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

Esmaspäev, 18. november 2019 kell 15.00–18.30

Viimane päevakajastamine: 28. oktoober 2019Õigusalane teave