PDF 169kWORD 1015k

 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

 

ECON(2019)1104_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 4. studenoga 2019., 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

4. studenoga 2019., 15:00 – 17:00

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         22. srpnja 2019. PV – PE639.942v01-00

         4. – 5. rujna 2019. PV – PE641.383v01-00

         16. rujna 2019. PV – PE642.891v01-00

         23. – 24. rujna 2019. PV – PE641.399v01-00

         2. listopada 2019. PV – PE641.395v01-00

         7. listopada 2019. PV – PE641.410v01-00

4. Saslušanje s Gabrielom Bernardinom, predsjednikom Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te predsjednikom Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela te, u tom svojstvu, drugim potpredsjednikom Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB)

ECON/9/00488

5. Saslušanje s Joseom Manuelom Campom, predsjednikom Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

ECON/9/00487

6. Saslušanje sa Stevenom Maijoorom, predsjednikom Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

ECON/9/00486

4. studenoga 2019., 17:00 – 17:30

7. Zahtjevi za pružatelje platnih usluga

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

8. Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

4. studenoga 2019., 17:30 – 17:45

9. Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Izvjestitelj:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

4. studenoga 2019., 17:45 – 18:15

10. Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018.

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Izvjestitelj:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

Ponedjeljak, 18. studenoga 2019., 15:00 –18:30

Posljednje ažuriranje: 25. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti