PDF 154kWORD 1028k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2019)1104_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 4 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. lapkričio 4 d. 15.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 22 d. PV – PE639.942v01-00

         2019 m. rugsėjo 4–5 d. PV – PE641.383v01-00

         2019 m. rugsėjo 16 d. PV – PE642.891v01-00

         2019 m. rugsėjo 23–24 d. PV – PE641.399v01-00

         2019 m. spalio 2 d. PV – PE641.395v01-00

         2019 m. spalio 7 d. PV – PE641.410v01-00

4. Klausymas dalyvaujant Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos pirmininkui Gabrieliui Bernardino, kuris eina ir Europos priežiūros institucijų (EPI) jungtinio komiteto pirmininko bei Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) pirmininko pavaduotojo pareigas

ECON/9/00488

5. Klausymas dalyvaujant Europos bankininkystės institucijos pirmininkui Jose Manueliui Campai

ECON/9/00487

6. Klausymas dalyvaujant Vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininkui Stevenui Maijoorui

ECON/9/00486

2019 m. lapkričio 4 d. 17.00–17.30 val.

7. Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

8. Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. lapkričio 4 d. 17.30–17.45 val.

9. Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Pranešėjas:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. lapkričio 4 d. 17.45–18.15 val.

10. 2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

2019 m. lapkričio 18 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas