PDF 164kWORD 284k

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2019)1104_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

4 november 2019, 15.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         22 juli 2019 PV – PE639.942v01-00

         4-5 september 2019 PV – PE641.383v01-00

         16 september 2019 PV – PE642.891v01-00

         23-24 september 2019 PV – PE641.399v01-00

         2 oktober 2019 PV – PE641.395v01-00

         7 oktober 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Hoorzitting met Gabriel Bernardino, voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen alsook voorzitter van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) en, in die hoedanigheid, tweede ondervoorzitter van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB)

ECON/9/00488

5. Hoorzitting met Jose Manuel Campa, voorzitter van de Europese Bankautoriteit

ECON/9/00487

6. Hoorzitting met Steven Maijoor, voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten

ECON/9/00486

4 november 2019, 17.00 - 17.30 uur

7. Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

8. Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

4 november 2019, 17.30 - 17.45 uur

9. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Rapporteur:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

4 november 2019, 17.45 - 18.15 uur

10. Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

Maandag 18 november 2018, 15.00 - 18.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid