PDF 152kWORD 284k

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

ECON(2019)1104_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 4 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

4 noiembrie 2019, 15.00 - 17.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         22 iulie 2019 PV – PE639.942v01-00

         4-5 septembrie 2019 PV – PE641.383v01-00

         16 septembrie 2019 PV – PE642.891v01-00

         23-24 septembrie 2019 PV – PE641.399v01-00

         2 octombrie 2019 PV – PE641.395v01-00

         7 octombrie 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Audiere cu participarea lui Gabriel Bernardino, președintele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, precum și președinte al Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere și, în această capacitate, al doilea vicepreședinte al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS)

ECON/9/00488

5. Audiere cu participarea lui Jose Manuel Campa, Președintele Autorității Bancare Europene

ECON/9/00487

6. Audiere cu participarea lui Steven Maijoor, președintele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

ECON/9/00486

4 noiembrie 2019, 17.00 - 17.30

7. Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Raportoare:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

8. Măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Raportoare:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

4 noiembrie 2019, 17.30 - 17.45

9. Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Raportor:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

4 noiembrie 2019, 17.45 - 18.15

10. Banca Centrală Europeană – raport anual 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Raportor:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

Luni, 18 noiembrie 2019, 15.00 – 18.30

Ultima actualizare: 23 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate