PDF 161kWORD 1006k

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

 

ECON(2019)1104_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 4. novembra 2019, od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

4. november 2019 od 15.00 do 17.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         22. julij 2019 PV – PE639.942v01-00

         4. in 5. september 2019 PV – PE641.383v01-00

         16. september 2019 PV – PE642.891v01-00

         23. in 24. september 2019 PV – PE641.399v01-00

         2. oktober 2019 PV – PE641.395v01-00

         7. oktober 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Predstavitev Gabriela Bernardina, predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine in predsednika skupnega odbora evropskih nadzornih organov ter s tem drugega podpredsednika Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB)

ECON/9/00488

5. Predstavitev Joseja Manuela Campe, predsednika Evropskega bančnega organa

ECON/9/00487

6. Predstavitev Stevena Maijoorja, predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge

ECON/9/00486

4. november 2019 od 17.00 do 17.30

7. Zahteve za ponudnike plačilnih storitev

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava osnutka poročila

8. Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava osnutka poročila

4. november 2019 od 17.30 do 17.45

9. Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Poročevalec:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava osnutka poročila

4. november 2019 od 17.45 do 18.15

10. Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Poročevalec:

 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava osnutka poročila

11. Razno

12. Naslednja seja

Ponedeljek, 18. november 2019, od 15.00 do 18.30

Zadnja posodobitev: 28. oktober 2019Pravno obvestilo