PDF 153kWORD 258k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)1118_2

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 18. novembrī, plkst. 15.00–16.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4.–5. novembrī PV – PE643.073v02-00

5. Dialogs par ekonomikas jautājumiem un viedokļu apmaiņa ar Eurogrupas priekšsēdētāju Mário Centeno

ECON/9/00481

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

Pirmdien, 2019. gada 2. decembrī, plkst. 15.00–18.30, un otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums