PDF 150kWORD 258k

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

ECON(2019)1118_2

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 18 noiembrie 2019, 15.00 - 16.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4-5 noiembrie 2019 PV – PE643.073v02-00

5. Dialog pe teme economice și schimb de opinii cu Mário Centeno, președintele Eurogrupului

ECON/9/00481

6. Chestiuni diverse

7. Reuniuni următoare

Luni, 2 decembrie 2019, 15.00-18.30, și marți, 3 decembrie 2019, 09.00-12.30 și 14.30-18.30

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019Notă juridică