PDF 153kWORD 258k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2019)1118_2

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 18. novembra 2019 od 15.00 do 16.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. – 5. novembra 2019 PV – PE643.073v02-00

5. Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom Euroskupiny Máriom Centenom

ECON/9/00481

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h a utorok 3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h. a od 14.30 do 18.30 h

Posledná úprava: 11. novembra 2019Právne oznámenie