PDF 185kWORD 356k

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2019)1202_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. prosince 2019, 15:00–18:30

Úterý 3. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

2. prosince 2019, 15:00–17:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4. Měnový dialog s prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou

ECON/9/01878

2. prosince 2019, 17:00–17:30

5. Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Stanoviska:

 

ECON*

 

         projednání návrhu stanoviska

2. prosince 2019, 17:30–18:00

6. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Zpravodaj:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Stanoviska:

 

ECON

 

         projednání návrhu stanoviska

7. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Zpravodaj:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Stanoviska:

 

ECON, EMPL

 

         projednání návrhu stanoviska

8. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Zpravodaj:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Stanoviska:

 

ECON

 

         projednání návrhu stanoviska

3. prosince 2019, 9:00–10:00

9. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         výměna názorů s kandidátem na tuto funkci Fabiem Panettou

3. prosince 2019, 10:15–11:15

10. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         výměna názorů s kandidátkou na tuto funkci Isabel Schnabelovou

3. prosince 2019, 11:15–12:00

11. Bankovní unie - výroční zpráva za rok 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

3. prosince 2019, 12:00–12:30  (neveřejná)

12. Schůze koordinátorů

3. prosince 2019, 14:30–16:00

13. Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí

ECON/9/00492

3. prosince 2019, 16:00–16:30

14. Požadavky na poskytovatele platebních služeb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

15. Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

3. prosince 2019, 16:30–17:00

16. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. listopadu 2019, 12:00

2. prosince 2019, 17:00–17:30

*** Hlasování ***

17. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

18. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

19. Jmenování zástupce EP do Evropského statistického poradního výboru

ECON/9/00495

20. Požadavky na poskytovatele platebních služeb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

21. Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Zpravodajka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 18:00

22. Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí otázky k ústnímu zodpovězení a návrhu usnesení

23. Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 7 a IFRS 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Příslušný výbor:

 

ECON*

 

 

Stanoviska:

 

JURI*

 

         přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka “

*** Konec hlasování ***

24. Různé

25. Příští schůze

čtvrtek 12. prosince 2019 od 9:00 do 12:30

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění