PDF 180kWORD 355k

 

Økonomi- og Valutaudvalget

 

ECON(2019)1202_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 2. december 2019 kl. 15.00-17.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

4. Monetær dialog med Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank

ECON/9/01878

Den 2. december 2019 kl. 17.00-17.30

5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Udtalelser:

 

ECON*

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Den 2. december 2019 kl. 17.30-18.00

6. Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Udtalelser:

 

ECON

 

         Behandling af udkast til udtalelse

7. Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Udtalelser:

 

ECON, EMPL

 

         Behandling af udkast til udtalelse

8. Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Udtalelser:

 

ECON

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Den 3. december 2019 kl. 9.00-10.00

9. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Drøftelse med kandidaten, Fabio Panetta

Den 3. december 2019 kl. 10.15-11.15

10. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Drøftelse med kandidaten, Isabel Schnabel

Den 3. december 2019 kl. 11.15-12.00

11. Bankunionen - årsberetning 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Ordfører:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

Den 3. december 2019 kl. 12.00-12.30  (for lukkede døre)

12. Koordinatormøde

Den 3. december 2019 kl. 14.30-16.00

13. Offentlig høring med Elke König, formand for Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

ECON/9/00492

Den 3. december 2019 kl. 16.00-16.30

14. Krav til betalingstjenesteudbydere

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Ordfører:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 18.00

15. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Ordfører:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 18.00

Den 3. december 2019 kl. 16.30-17.00

16. Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Ordfører:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 12. november 2019 kl. 12.00

Den 2. december 2019 kl. 17.00-17.30

*** Afstemning ***

17. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

18. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

19. Udpegelse af en EP-repræsentant til Det Europæiske Rådgivende Statistiske Udvalg

ECON/9/00495

20. Krav til betalingstjenesteudbydere

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Ordfører:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 18.00

21. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Ordfører:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 18.00

22. Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Kor.udv.:

 

ECON

 

 

 

         Vedtagelse af mundtlig forespørgsel og beslutningsforslag

23. Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Kor.udv.:

 

ECON*

 

 

Udtalelser:

 

JURI*

 

         Vedtagelse af indstilling om fremrykket meddelelse om ingen indsigelse

*** Afstemning afsluttet ***

24. Diverse sager

25. Næste møder

Torsdag den 12. december 2019 kl. 9.00-12.30

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse