PDF 177kWORD 354k

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2019)1202_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

2 december 2019, 15.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

4. Monetaire dialoog met Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01878

2 december 2019, 17.00 - 17.30 uur

5. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Bevoegd:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Adviezen:

 

ECON*

 

         Behandeling ontwerpadvies

2 december 2019, 17.30 - 18.00 uur

6. Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON

 

         Behandeling ontwerpadvies

7. Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 

         Behandeling ontwerpadvies

8. Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Adviezen:

 

ECON

 

         Behandeling ontwerpadvies

3 december 2019, 9.00 - 10.00 uur

9. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Gedachtewisseling met kandidaat Fabio Panetta

3 december 2019, 10.15 - 11.15 uur

10. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Gedachtewisseling met kandidaat Isabel Schnabel

3 december 2019, 11.15 - 12.00 uur

11. Bankenunie - jaarverslag 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

3 december 2019, 12.00 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

12. Coördinatorenvergadering

3 december 2019, 14.30 - 16.00 uur

13. Openbare hoorzitting met Elke König, voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

ECON/9/00492

3 december 2019, 16.00 - 16.30 uur

14. Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

15. Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

3 december 2019, 16.30 - 17.00 uur

16. Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 12.00 uur

2 december 2019, 17.00 - 17.30 uur

*** Stemming ***

17. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

18. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

19. Voordracht van een vertegenwoordiger van het EP in het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek

ECON/9/00495

20. Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

21. Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 18.00 uur

22. Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring mondelinge vraag en ontwerpresolutie

23. Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 7 en 9 betreft

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Bevoegd:

 

ECON*

 

 

Adviezen:

 

JURI*

 

         Aanneming van Aanbeveling voor "vroegtijdige verklaring van geen bezwaar"

*** Einde stemming ***

24. Rondvraag

25. Volgende vergaderingen

donderdag 12 december 2019, 9.00 - 12.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid