PDF 187kWORD 289k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2019)1212_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 12 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

12 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. Публично изслушване с Андреа Енриа, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ

ECON/9/00490

12 декември 2019 г., 10.30–10.45 ч.

*** Време за гласуване ***

5. Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: Предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация

ECON/9/01947

 2019/2950(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на предложението за резолюция

*** Край на гласуването ***

12 декември 2019 г., 10.45–11.00 ч.

6. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия

ECON/9/01865

* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

 

Докладчик:

 

Инесе Вайдере (PPE)

PR – PE644.767v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

12 декември 2019 г., 11.00–11.45 ч.

7. Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Докладчик:

 

Стефани Йон-Куртен (Renew)

PR – PE641.227v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

INTA, AGRI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

12 декември 2019 г., 11.45–12.30 ч.

8. Лица, обслужващи кредити, и купувачи на кредити

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Съдокладчици:

 

Естер де Ланге (PPE)
Ирене Тинали (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO, JURI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. и
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч.

Последно осъвременяване: 9 декември 2019 г.Правна информация