PDF 167kWORD 284k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2019)1212_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. gruodžio 12 d. 9.00–10.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Viešasis klausymas dalyvaujant ECB priežiūros valdybos pirmininkui Andrea Enria

ECON/9/00490

2019 m. gruodžio 12 d. 10.30–10.45 val.

*** Balsavimas ***

5. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

ECON/9/01947

 2019/2950(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

*** Balsavimo pabaiga ***

2019 m. gruodžio 12 d. 10.45–11.00 val.

6. Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema

ECON/9/01865

* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

 

Pranešėja:

 

Inese Vaidere (PPE)

PR – PE644.767v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 12 d. 11.00–11.45 val.

7. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Pranešėja:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA, AGRI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 12 d. 11.45–12.30 val.

8. Kreditų tvarkytojai ir kreditų pirkėjai

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Pranešėjos:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO, JURI

 

         Pranešimo projekto svarstymas

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

2019 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. ir
2019 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 5 d.Teisinis pranešimas