PDF 167kWORD 284k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)1212_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2019. gada 12. decembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 12. decembrī plkst. 9.00–10.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

4. Publiska uzklausīšana, piedaloties ECB Uzraudzības padomes priekšsēdētājam Andrea Enria

ECON/9/00490

2019. gada 12. decembrī plkst. 10.30–10.45

*** Balsošanas laiks ***

5. Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: pēc nodarbinātības publiskā sektora iespējamā interešu konflikta novēršana

ECON/9/01947

 2019/2950(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

2019. gada 12. decembrī plkst. 10.45–11.00

6. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem

ECON/9/01865

* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

 

Referente:

 

Inese Vaidere (PPE)

PR – PE644.767v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 12. decembrī plkst. 11.00–11.45

7. 2019. gada ziņojums par konkurences politiku

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Referente:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

INTA, AGRI

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 12. decembrī plkst. 11.45–12.30

8. Kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Līdzreferentes:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

IMCO, JURI

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

trešdien, 2020. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 un
ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums