PDF 184kWORD 1019k

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

ECON(2019)1212_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 12 decembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

12 decembrie 2019, 9.00 - 10.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Audiere publică cu Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere al BCE

ECON/9/00490

12 decembrie 2019, 10.30 - 10.45

*** Votare ***

5. Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice

ECON/9/01947

 2019/2950(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

*** Sfârșitul votării ***

12 decembrie 2019, 10.45 - 11.00

6. Sistem comun de taxă pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

ECON/9/01865

* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

 

Raportoare:

 

Inese Vaidere (PPE)

PR – PE644.767v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

12 decembrie 2019, 11.00 - 11.45

7. Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Raportoare:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

INTA, AGRI

 

         Examinarea proiectului de raport

12 decembrie 2019, 11.45 - 12.30

8. Administratorii de credite și cumpărătorii de credite

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Coraportoare:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

Avize:

 

IMCO, JURI

 

         Examinarea proiectului de raport

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

Miercuri, 22 ianuarie 2020, 9.00-12.00 și 14.30-18.30 și
Joi, 23 ianuarie 2019, 9.00-12.30

Ultima actualizare: 9 decembrie 2019Notă juridică