PDF 186kWORD 284k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2019)1212_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 12. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

12. decembra 2019 od 9.00 do 10.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Verejné vypočutie s Andreom Enriom, predsedom Rady pre dohľad ECB

ECON/9/00490

12. decembra 2019 od 10.30 do 10.45 h

*** Hlasovanie ***

5. Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

ECON/9/01947

 2019/2950(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE644.812v01-00
AM – PE644.844v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

*** Koniec hlasovania ***

12. decembra 2019 od 10.45 do 11.00 h

6. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky

ECON/9/01865

* 2018/0006(CNS) 13952/2019 – C9-0166/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Inese Vaidere (PPE)

PR – PE644.767v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

12. decembra 2019 od 11.00 do 11.45 h

7. Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA, AGRI

 

         preskúmanie návrhu správy

12. decembra 2019 od 11.45 do 12.30 h

8. Správcovia úverov a nákupcovia úverov

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Spoluspravodajkyne:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO, JURI

 

         preskúmanie návrhu správy

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h a
štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 6. decembra 2019Právne oznámenie