PDF 179kWORD 264k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0127_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 27 januari 2020 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

27 januari 2020 kl. 15.00–16.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Kreditförvaltare och kreditförvärvare

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Medföredragande:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00
AM – PE645.006v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

Rådgivande utskott:

 

IMCO, JURI

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 december 2019 kl. 14.00

27 januari 2020 kl. 16.00–17.30

Gemensamt ECON-EMPL-sammanträde (se separat förslag till föredragningslista)

27 januari 2020 kl. 17.30–18.30

4. Ekonomisk dialog och diskussion om höstens budgetpaket för 2020 års europeiska planeringstermin med

- Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, och
- Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 9.00–12.30

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy