PDF 178kWORD 1040k

 

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2020 m. vasario 18 d., antradienis, 11.00–13.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2020 m. vasario 17 d. 15.00–15.45 val.

Bendras BUDG ir ECON komitetų posėdis JAN 4Q1 posėdžių salėje: žr. atskirą darbotvarkės projektą

2020 m. vasario 17 d. 16.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Pranešėja:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 24 d. 12.00 val.

2020 m. vasario 17 d. 17.00–18.00 val.

5. Deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimas

ECON/9/02496

         Keitimasis nuomonėmis dėl deleguotojo akto dėl rinkos rizikos pagal KRR ir dėl kitų numatomų priimti deleguotųjų aktų

2020 m. vasario 18 d. 11.00–12.00 val.

6. Keitimasis nuomonėmis su Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (angl. IASB) pirmininku Hansu Hoogervorstu ir Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (angl. IFRS) fondo patikėtinių pirmininku Erkki Liikanenu

ECON/9/00483

2020 m. vasario 18 d. 12.00–13.00 val.

*** Balsavimas ***

7. 2019 m. metinis pranešimas dėl bankų sąjungos

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 13 d. 12.00 val.

8. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Pranešėja:

 

Stéphanie Yon-Courtin (RENEW)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 9 d. 12.00 val.

9. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Pranešėja:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 24 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

2020 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val. (dar nepatvirtinta)

Atnaujinta: 2020 m. vasario 10 d.Teisinis pranešimas