17.9.2015
ECON_PA(2015)567734
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))
Докладчик по становище: Ренато Сору

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 305kWORD 175k
Правна информация