17.9.2015
ECON_PA(2015)567734
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks
(2015/2147(INI))
Arvamuse koostaja: Renato Soru

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 57kWORD 171k
Õigusalane teave