17.9.2015
ECON_PA(2015)567734
NUOMONĖS PROJEKTAS
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas komitetui
dėl kuriamo Bendrosios rinkos akto
(2015/2147(INI))
Nuomonės referentas: Renato Soru

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 301kWORD 174k
Teisinis pranešimas