17.9.2015
ECON_PA(2015)567734
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
on Towards a Digital Single Market Act
(2015/2147(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Renato Soru

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 162kWORD 174k
Právne oznámenie