25.6.2019
ECON_PA(2019)638801
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Siegfried Mureşan

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 101kWORD 57k
Právne oznámenie