16.6.2014
ECON_PR(2014)536021
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г.
(COM(2014)0324 - C8-0026/2014 - 2014/0170(NLE))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Вернер Ланген

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 196kWORD 88k
Правна информация