16.6.2014
ECON_PR(2014)536021
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus euro kasutuselevõtu kohta Leedus 1. jaanuaril 2015
(COM(2014)0324 - C8-0026/2014 - 2014/0170(NLE))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Werner Langen

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 169kWORD 70k
Õigusalane teave