16.6.2014
ECON_PR(2014)536021
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d.
(COM(2014) 0324 - C8-0026/2014 - 2014/0170(NLE))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Werner Langen

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 187kWORD 92k
Teisinis pranešimas