16.6.2014
ECON_PR(2014)536021
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par euro pieņemšanu Lietuvā 2015. gada 1. janvārī
(COM(2014)0324 - C8-0026/2014 - 2014/0170(NLE))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Werner Langen

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 188kWORD 86k
Juridisks paziņojums