16.6.2014
ECON_PR(2014)536021
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Litvou od 1. januára 2015
(COM(2014)0324 - C8-0026/2014 - 2014/0170(NLE))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Werner Langen

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 191kWORD 204k
Právne oznámenie