26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)
(COM(2017)0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: София ин 'т Велд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1155kWORD 156k
Правна информация