26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)
(COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Sophia in 't Veld

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 854kWORD 122k
Juridisk meddelelse