26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta
(COM(2017)0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Sophia in 't Veld

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 902kWORD 144k
Õigusalane teave