26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)
(COM(2017)0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Sophia in 't Veld

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 920kWORD 124k
Oikeudellinen huomautus