26.2.2018
ECON_PR(2018)618225
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)
(COM(2017) 0343 - C8- 0219/2017 - 2017/0143(COD))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Sophia in 't Veld

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1097kWORD 145k
Teisinis pranešimas